Discutând cu oamenii, auzim de multe ori mai ales din partea membrilor unor culte, scuze ca: Sunt nevinovat, căci nu am cunoscut? Dacă cunoşti mai mult vei fi tras la răspundere mai aspru!!! Sau: nu vreau să citeasc Biblia, nu vrea să cunosc mai multe ca să nu fiu tras la răspundere!!!

 

Există această scuză în faţa Creatorului?

Dumnezeu afirmă clar: Dacă spui: „Ah! n-am ştiut lucrul acesta!” crezi că nu vede Cel Ce cântăreşte inimile? Nu va cunoaşte Cel Ce veghează asupra vieţii tale şi nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui?”Proverbe 24:12 NTR.

Faptul că nu ai cunoscut nu este o scuză, deorece El cântăreşte inimile, şi vede dacă tu ai vrut să ştii, dacă ai vrut să asculţi de El! Şi dacă nu ai vrut, atunci ai fugit de cunoştinţa adevărului şi vei fi judecat după faptele tale! Nimeni nu scapă!

În lumea actuală dacă calci o lege indiferent de o cunoşti sau nu vei fi pedepsit, scuza necunoştinţei nu te scapă de pedeapsă! Iar dacă la oameni nu există acesată scuză, cu atât mai mult la Dumnezeu care îţi vede inima ta!

Chiar oamenii care nu au Biblie, sau acces la o Biblie în limba proprie, Dumnezeu spune: „Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie şi împotriva oricărei nedreptăţi a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nedreptate. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. De la crearea lumii, însuşirile Lui invizibile – puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui – au fost percepute clar, fiind înţelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză”Romani 1:18-20, NTR.

Iată! Cei ce nu avut cartea inspirată: Biblia, au avut o altă mărturie: creaţia lui Dumnezeu, iar „ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. De la crearea lumii...”.

Deci lipsa cunoştinţei nu este o scuză! TOŢI POT SĂ-L CUNOASCĂ PE DUMNEZEUL CREATOR PRIN LUCRĂRILE LUI DE LA FACEREA LUMII!!!

Ba mai mult, oamenii chiar şi fără Biblie mai au o mărturie: „Deoarece, când naţiunile cele neavând lege, fac din natură cele ale legii, aceştia neavând lege, ei îşi sunt lege pentru ei; care arată lucrarea legii scrisă în inimile lor, mărturisind împreună cu ele: conştiinţa lor, şi cugetările acuzându-se sau apărându-se între ele.”Romani 2:14,Romani 1:15 - SCC.

Astfel oamenii au o lege interioară, cea venită din natura lucurilor, ea este scrisă în inimă şi mărturisită de conştiinţă, care acuză sau apără o anumită faptă!

Cu atât mai mult, că majoritatea popoarelor au Biblia de zeci sau sute de ani în limba lor proprie!

Sfânta Scriptură fiind Cuvântul lui Dumnezeu pentru omenire, ea a ajuns la oameni din triburi, naţiuni, şi din limbi diferite!

Biblia este tradusă mai mult decît oricare altă lucrare, astfel încît ea poate fi astăzi citită, complet sau parţial, în peste 1800 de limbi. Conform Societăţii Biblice Americane, ea este în prezent accesibilă populaţiei globului în proporţie de 98%. Să ne imaginăm puţin eforturile depuse în această gigantică muncă de traducere! Care altă carte a fost obiectul unei asemenea atenţii?

După cum afirmă Guinness Book of World Records, în ediţia sa din 1988, doar între anii 1815—1975 au fost tipărite aproximativ 2,5 miliarde exemplare ale Bibliei. Acesta este un tiraj ieşit din comun, de care nici o altă carte nu s-a putut nici măcar apropia vreodată!

Dar indiferent de situaţia ta, dacă ai sau nu Biblie, dacă o citeşti, sau nu, dacă se umple de praf la tine în bibliotecă, tu vei fi judecat după ea, după cum este scris: „Acest lucru se va vedea în ziua în care, potrivit Evangheliei mele, Dumnezeu, prin Isus Cristos, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor”Romani 2:16.

Cu atât mai mult, ar trebuie să te apleci spre cunoştinţa adevărului ca să o împlineşti ca să nu fi judecat nefavorabil şi pedepsit etern, pentrucă ai nesocotit sfatul lui Dumnezeu, şi nu ai preţuit scrisoarea Sa de dragoste, cu sfaturi pentru salvarea ta!!!

Biblia este o carte ce îţi poate da reţeta de a primi viaţa veşnică!!! De ce nu te-ai hotârî chiar acum să o citeşti zilnic! Începe cu Scripturile Creştine (Noul Testament), care sunt mai uşor de înţeles!