Ţi-ai pus vreodată această întrebare? Sau altele asemănătoare cum ar fi: De ce exist? Încotro mă îndrept? De ce trăiesc aşa puţin? Care este rostul vieţii?

Este important să aflăm răspunsul la aceste întrebări, de aceasta depinde fericirea noastră prezentă şi viitoare. Fără a cunoaşte răspunsul la aceste întrebări, am fi ca o corabie pe mare, dar fără un itinerariu şi o ţintă precisă spre care să ne îndreptăm, şi astfel după un timp ne-am scufunda! Însă ca o corabie să ajungă la liman, are nevoie de o hartă, busolă şi alte instrumente de navigaţie şi să cunoască exact unde trebuie să ajungă, oare care este harta şi ţinta pentru noi oamenii?

Cu siguranţă că Cel care a creat toate lucrurile, printre care pământul şi omul, adică Dumnezeu, este cel mai în măsură să ne spună pentru ce ne-a creat, oferindu-ne ţinta (scopul) la care trebuie să ajungem, precum şi instrumentele prin care să ajungem să împlinim acel scop care ar aduce o împlinire reală în viaţă!

Limanul la care trebuie să ajungem este viaţa veşnică sau Împărăţia lui Dumnezeu! – 1 Tesaloniceni 2:12; 2 Timotei 4:18.

Unul din scopurile pentru care Dumnezeu a creat omul, este viaţa în comuniune cu Dumnezeu sursa vieţii şi a fericirii (1 Ioan 1:3,1 Ioan 1:6), această părtăşie cu Dumnezeu, duce ca o persoană să-şi însuşească calităţile lui Dumnezeu, cum ar fi dragostea, mila, bunătatea, sfinţenia, dreptatea, etc. (1 Corinteni 6:9-11; Galateni 5:22-23). Doar aşa vei găsi adevărata viaţă şi fericire (Ioan 10:10; 15:11; 1 Timotei 6:19; 2 Petru 1:3-11), călăuzire sau îndrumare (Ieremia 3:4; 10:23; Romani 8:14), ajutor şi sprijin (Psalmi 91:1-3).

Viaţa de pe pământ cu suferinţe şi încercări este doar o pregătire (o şcoală) pentru viaţa trăită în veşnicie (Iacob 1:2-5; Romani 5:3-5), dacă acum folosim instrumentele date de El ca să ajungem să avem chipul Lui (calităţile Lui) spre a ajunge să ne asemănăm tot mai mult cu El în toate (Coloseni 3:5-10).

Iar instrumentele de navigat spre împărăţia lui Dumnezeu, sunt:

v Rugăciunea este unul din mijloacele principale de comuniune cu Dumnezeu, în care tu vorbeşti cu El. Roagă-te frecvent lui Dumnezeu, aducându-i laude şi mulţumiri, dar şi cererile şi implorările tale, mărturiseşte-i Lui păcatele tale, dar şi nevoile şi dorinţele tale, şi fii sigur că El te va înţelege totdeauna (Filipeni 4:6-7; 1 Tesaloniceni 5:17-18).

v Citirea zilnică a Cuvântului Său: Sfânta Scriptură, prin care Dumnezeu îţi va vorbi şi-ţi va răspunde la rugăciune.

Harta este Cuvântul lui Dumnezeu sau Biblia, care este capabilă să ne înveţe şi să ne îndrume (2 Timotei 3:16). Iar Cuvântul lui Dumnezeu te va învăţa:

Ø Că eşti păcătos şi vinovat în faţa lui Dumnezeu pentru că ai călcat legea Lui, ai dus o viaţă în care ţinta ta nu a fost El şi împărăţia Lui (Matei 6:33; Romani 3:9-12; 1 Ioan 1:8; Efeseni 5:1).

Ø Că este nevoie să te căieşti de faptele tale rele mărturisindu-ţi regretul în rugăciune, şi să te lepezi de ele prin puterea lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 3:19; Proverbe 28:13).

Ø Scriptura te va învăţa că Domnul Isus a murit pentru toţi oamenii pe cruce, şi prin credinţa în El poţi fi salvat (Efeseni 1:7; 2:8-18).

Ø Cuvântul lui Dumnezeu te va învăţa că religia adevărată, constă în a-L urma pe El (1 Petru 2:21; Ioan 14:6).

Acestea sunt doar câteva puncte importante, citind zilnic Biblia şi meditând asupra ei, Dumnezeu o să-ţi descopere mai multe din planul Său cu omenirea şi din planul tău cu viaţa ta (Coloseni 1:9-11; Efeseni 3:5-11).

Acum gândeşte-te la viaţa ta, vrei ca ea să aibă un rost etern? Atunci fă din scopul lui Dumnezeu, ţelul principal al vieţii tale, atunci viaţa ta va avea un sens real, deoarece veşnicia alături de Creatorul tău nu va fi ceva deşert ci, va fi o împlinire deplină, după cum se spune în 1 Corinteni 2:9: „…Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” Putem fi siguri de aceste lucruri, căci Dumnezeu este Adevărul, El nu poate să mintă (Tit 1:2).

Dacă viaţa noastră nu va fi în armonie cu scopul veşnic a lui Dumnezeu, atunci vom fi frustraţi şi nefericiţi deoarece conform cu Eclesiastul 3:11, Creatorul „a pus în inima lor şi veşnicia”, deci dacă ţelul nostru principal nu are legătură cu lucrurile veşnice ale Creatorului, nu vom putea găsi pacea interioară şi împlinirea.

 

          ÎN CONCLUZIE: scopul sau sensul real al vieţii este să trăieşti etern în comuniune cu Dumnezeu, sursa vieţii şi a fericirii şi să devii o persoană care să aibă chipul lui Dumnezeu; alege deci comuniunea cu Dumnezeu Tatăl luminii şi cu Fiul său Isus Cristos care are ca finalitate viaţa eternă.