La ora actuală, foarte mulţi oameni dacă ar fi întrebaţi, ar declara că cred în Domnul Isus Cristos. Însă cum se face ca lumea aceasta se depărtează tot mai mult de poruncile Fiului lui Dumnezeu? Cum se face că viaţa majorităţii oamenilor, care spun că cred în Domnul Isus, nu se aseamănă cu viaţa lui Isus?

Dacă ne gândim însă că credinţa în Domnul Isus duce la viaţa veşnică (Ioan 3:16,Ioan 1:36; 6:47), atunci cu atât mai mult trebuie să răspundem la întrebarea:

 

Ce implică a crede în Isus ?

I. Aceasta implică în primul rând, să cunoşti adevărul despre persoana şi viaţa lui Isus Cristos. Această cunoaştere o poţi obţine din Cuvântul lui Dumnezeu (2 Timotei 3:16).

Biblia învaţă despre: naşterea Fiului din Dumnezeu în începutul primei zile a creaţiei (1 Ioan 2:13-14; 5:18), apoi existenţa lui cu Tatăl de la început (Ioan 1:1-3). Apoi cum El a fost agentul de care Dumnezeu s-a folosit în facerea tuturor lucrurilor văzute şi nevăzute (Coloseni 1:15-17). Ulterior cum Domnul Isus a venit pe pământ (Ioan 1:14); naşterea din Maria (Luca 1:30-35); Botezul Său (Luca 3:21-22); lucrarea Sa de predicarea Evangeliei, facerea de ucenici, precum şi minunile Sale (Marcu 1:15; Ioan 4:1-2; Luca 8:1-2; Matei 4:23-25). Moartea Lui pe cruce prin care a plătit preţul de răscumpărare pentru omenire (Isaia 53:3-5; Marcu 10:45; 1 Corinteni 1:17-18; 1 Timotei 2:5-6).

Domnul Isus a înviat a treia zi (1 Corinteni 15:4), apoi după 40 de zile s-a înălţat la cer (Faptele Apostolilor 1:1-11), De atunci El conduce peste biserica Sa (Coloseni 1:13; Efeseni 1:20-23). El va reveni să judece vii şi morţii (Faptele Apostolilor 1:3-4; 2 Timotei 4:1).

Pentru a afla informaţii suplimentare şi credibile, poţi face aceasta, cercetând mărturiile pe care le oferă atâţia martori despre El, şi anume că El este Cristosul (unsul) Mântuitorul lumii. Primul martor şi cel mai mare este Dumnezeu care a mărturisit despre El că este Fiul Său. Alţi martori sunt: Ioan Botezătorul şi ucenicii lui Isus care au mărturisit despre Isus, scriind chiar patru Evanghelii despre viaţa Lui, şi punându-şi chiar viaţa în joc în a susţine această mărturie. (Ioan 12:44; 1 Ioan 5:9-10; Ioan 1:29; Faptele Apostolilor 2:22-24; 4:12; 5:31-32; 10:42-43; Ioan 20:31).

 

II. În al doilea rând, să te încrezi în Isus, înseamnă să te laşi influenţat de aceste adevăruri în minte şi în inimă.

Gândurile tale trebuie să fie la Cel care a murit şi a înviat pentru tine (Romani 4:24-25; Coloseni 3:1-4), Să-L iubeşti pe Cel ce te-a iubit atât de mult, încât şi-a dat viaţa pentru tine (Galateni 2:20; Efeseni 5:2; Ioan 15:13).

Cu cât vei medita la exemplul Său, aceasta te va conduce la umilinţă, smerenie, pocăinţă! (Faptele Apostolilor 2:14-38; Luca 19:1-10). Îţi vei da seama cât de condamnabilă este viaţa ta trăită altfel, decât după exemplul Domnului Isus. Comparând viaţa ta cu viaţa sfântă a lui Isus, care a împlinit pe deplin legea lui Dumnezeu (1 Petru 2:21-23; Ioan 8:46; Galateni 4:4-5), îţi vei da seama că eşti vinovat în faţa lui Dumnezeu (Romani 3:9-23)!

Credinţa salvatoare este cea care vine din inimă, atunci când inima noastră nu mai este stăpânită de păcat, de pofte nelegiuite, ci ea este concentrată la Fiul lui Dumnezeu, la viaţa Lui, la sfinţenie, aceasta va duce în final ca din inima ta să curgă râuri de apă vie, va duce la o credinţă publică, în care vei mărturisi cu gura ta, în mod public pe Domnul Isus şi pe Dumnezeu care L-a înviat din morţi (Romani 10:9-10). Aceasta duce la următorul pas:

 

III. Al treilea pas, sunt faptele făcute în virtutea acestei credinţe (Iacob 2:14-26).

După ce un om s-a căit de păcate şi şi-a pus încrederea în Domnul Isus Cristos, el va ajunge să spună şi altora despre viaţa cu Isus. El va creşte tot mai mult în părtăşie cu Domnul, care va duce la lepădare de sine, la a-L urma pe El, ducându-şi zilnic crucea prin care omoară faptele firi păcătoase (Galateni 5:19-23; Coloseni 3:3-5; Luca 9:23). Iar aceasta va conduce la mărturia de la botez.

Nu este suficient ca cineva să spună că crede, dacă această credinţă nu devine publică prin botezul în apă, urmându-L pe Fiul lui Dumnezeu în toate (Luca 3:21-22).

Cu ocazia botezului, faci o rugăciune în apă prin care mărturiseşti credinţa în El, şi arăţi în mod public că tu te-ai căit de păcate şi te-ai încrezut în Mielul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 22:16).

Prin scufundarea în apă, tu te scufunzi în Cristos şi devi una cu El (Romani 6:3-5; Galateni 3:27). Prin botez eşti introdus în trupul Lui (1 Corinteni 12:12-13), care este adunarea Lui de pe pământ, unde vei fi cu una cu cei ce te-au botezat şi care Îl urmează pe Fiul lui Dumnezeu pe pământ (Faptele Apostolilor 2:38-47).

Iubite cititor: crezi tu în Domnul Isus? Îl urmezi tu pe El? Asculţi de Cuvântul Lui?

Domnul Isus a învăţat că a crede în El implică a umbla în lumină (Ioan 8:12; Ioan 12:46), implică a asculta de El (Ioan 3:36; Evrei 5:9). Dacă tu nu calci pe urmele Lui, atunci tu îl urmezi pe satan, căci nu există decât două căi, decât doi stăpâni (Matei 7:13-14; Matei 6:24; Matei 12:30) şi vei fi condamnat veşnic! - Ioan 3:18-20.