Mulţi oamenii citind acest titlu vor spune: „eu sunt botezat! Am fost „botezat” de mic şi naşii au mărturisit în locul meu!”

Ce are de spus Cuvântul lui Dumnezeu în ce priveşte o astfel de lucrare:

Faptele Apostolilor 2:38 (Biblia ortodoxă): Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt”. Iată cine se poate boteza: cel care mai înainte se pocăieşte personal, doar aşa va primi în botez: iertarea păcatelor!

Faptele Apostolilor 8:12 (Biblia ortodoxă): Iar când au crezut lui Filip, care le propovăduia despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre numele lui Iisus Hristos, bărbaţi şi femei se botezau. Iată cine se poate boteza: bărbaţi şi femei ce cred ei mesajul despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre Isus Cristos, nu bebeluşii care nu pot înţelege Cuvântul Evangheliei!

Romani 10:9 (Biblia ortodoxă): „Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui”. Iată cine trebuie să mărturisească la botez: „gura ta”, nu gura naşilor, şi inima ta trebuie să creadă!

Putem afirma pe baza adevărului biblic, că „botezul copiilor” este o lucrare falsă, care Îl batjocoreşte pe  Domnul Isus Cristos, care a lăsat această lucrare pentru cei ce ei personal se pocăiesc şi cred!

Alţi oameni vor spune: eu am făcut caticheza şi apoi m-am „botezat” pe baza mărturiei mele şi la cererea mea!

Dar vreau să te întreb din iubire faţă de sufletul tău: despre ce Dumnezeu ai fost învăţat la caticheză? Despre un Dumnezeu în trei persoane? În numele cui te-ai botezat, în numele a trei persoane? Ai învăţat că botezul este doar un simbol care nu mântuie, aşa cum învaţă majoritatea curentelor religioase? Ai învăţat şi ai mărturisit că ai primit „naşterea din nou” şi iertarea păcatelor înainte de botez?

În aceste situaţii tu eşti pierdut, despărţit de Cristosul Bibliei care dă mântuirea şi iertarea în botezul în Numele Lui făcut de adunarea Lui, doar ea fiind autorizată de El să boteze! Nu grupurile false care răstălmăcesc Scriptura şi predică o altă evanghelie spre pierzarea lor şi a celor ce ascultă de ei!

Să vedem în continuare adevărul despre Dumnezeu, botez extras din Cuvântul veşnic a lui Dumnezeu:

Dumnezeul adevărat nu este un dumnezeu în trei persoane, ci este o singură persoană!

Învăţătura clară a Domnului Isus arată clar că Dumnezeu este doar Tatăl, El declară în Ioan 17:1,Ioan 1:3, ceva ce contrazice flagrant trinitatea: „…Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi a zis: Tată, a sosit ceasul!…Şi viaţa veşnică este aceasta: să te cunoască pe tine SINGURUL DUMNEZEU ADEVĂRAT, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:1,Ioan 1:3). Deci Isus declară că Singurul Dumnezeu Adevărat este Tatăl, la care se ruga El. De fapt poate Dumnezeu să se roage la Dumnezeu? Domnul Isus nu a spus că Adevăratul Dumnezeu este Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt; ci, Tatăl. Apostolii au înţeles tot aşa; anume că, Dumnezeu era cineva care nu-l include pe Fiul sau pe Duhul Sfânt; ci, este doar Tatăl. În 1 Corinteni 8:5-6 se spune: „Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, ştim că în lume un idol este tot una cu nimic şi că nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă ar fi aşa numiţi „dumnezei” fie în cer, fie pe pământ (cum şi sunt într-adevăr mulţi „dumnezei” şi mulţi „domni”), totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile şi prin El şi noi.” Textul acesta spune clar şi fără echivoc, că pentru creştini nu există decât un singur Dumnezeu; şi că Acesta este: „Tatăl”, şi nu cum susţin trinitarienii: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt!

Apoi, trebuie să ştii adevărul despre botez.

Trebuie să ştii că fraza: „botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. Nu face parte din Scripturile originele! Că Domnul Isus nu a rostit niciodată aceste cuvinte!

Apostolii care în primul rând au primit porunca de a boteza pe oameni, ei au botezat întotdeauna ,,în numele lui Isus Cristos”, care este o singură persoană (Faptele Apostolilor 2:38; Faptele Apostolilor 8:16; Faptele Apostolilor 10:48; Faptele Apostolilor 19:5; Romani 6:3; 1 Corinteni 1:12-13; Galateni 3:27).

Ca şi pasajul din 1 Ioan 5:7, şi această frază din Matei 28:19, este o adăugire! Acestă adăugire a avut loc în sec. II d.H. conform cu unii cercetători:

Hastings Encyclopedia of Religion, Vol. 2, pag. 377, 389, spune: Botezul creştin a fost întotdeauna realizat folosind cuvintele „în Numele lui Isus”...până pe vremea lui Iustian Martirul [100-160 d.H.] Ei susţin că iniţial formula de botez a fost „în Numele lui Isus”, dar ulterior odată cu introducerea doctrinei trinităţii, şi formula de botez s-a schimbat, inserându-se fraza: „botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”.

Iar în Enciclopedia Britanică, Vol. 3, pag. 365, afirmă că botezul a fost schimbat din „Numele lui Isus”, în cuvintele „Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt”  în secolul al-II-lea d.C. Deci după moartea apostolilor.

Dicţionarul Biblic explicativ (1962), vol.I, pag. 351: „Dovezile... Sugerează că botezul în creştinismul timpuriu a fost administrat, nu în întreitul nume, ci în Numele lui Isus Hristos sau în Numele Domnului Isus”.

Canney's Encyclopedia of Religions (1970), pag. 53: „Persoanele au fost botezate la început în „numele lui Isus Hristos” ... Sau „în numele Domnului Isus”... După acea, odată cu dezvoltarea doctrinei Trinităţii, ei erau botezaţi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt”.

De fapt, „botezul trinitar” este o lucrare falsă, care Îl batjocoreşte pe Dumnezeu şi pe Domnul Isus Cristos.

Fraza trinitară din Matei 28:19, are o problemă de gramatică a textului. În traducerea Noul Testament şi Psalmii tipărit în 1993 de Societatea: Christliche Literatur – Verbreitung, se spune la n.s.: „Cuvântul „botezându-i” nu se acordă în gramatical cu naţiunile (în gr. Neutru), ci cu cei care au devenit ucenici (botezându-i – în gr. Masculin)...” Prin urmare, acest pasaj a fost modificat ulterior, dar fără a ţine seama de gen, atunci când s-a interpolat fraza trinitariană.

Nici o doctrină sau nici un verset din Biblie în afară de Matei 28:19, nu susţine un botez pe baza a trei Nume. Nicăieri în Scripturi nu găsim ceva să se facă ,,în numele… Sfântului Duh”. Astfel dar toate lucrările au fost făcute în vechiul legământ: ,,în numele lui Iehova” (1 Cronici 16:2; 1 Cronici 21:19; Matei 21:9; Matei 23:39 NW; SS 1874), „în numele Tatălui” (Ioan 5:43; Ioan 10:25), iar în Noul Legământ, creştini, vindecau, se rugau, slujeau, făceau minuni, scoteau demoni, etc. ,,în numele lui Isus” (Faptele Apostolilor 3:6,Faptele Apostolilor 1:16; Faptele Apostolilor 4:18; Faptele Apostolilor 5:40; Faptele Apostolilor 16:18; 1 Corinteni 5:4; 1 Corinteni 6:11; 1 Tesaloniceni 4:1).

Pe lângă toate acestea, botezul este o identificare cu moartea şi învierea lui Isus (Romani 6:3-4; Coloseni 2:12), căci prin botez noi suntem ,,îngropaţi (scufundaţi) împreună cu Isus”, şi deci „identificaţi cu El, printr-o asemănare cu moartea Lui...” prin botez (îngropare) noi ne identificăm cu Isus, însă noi nu ne putem identifica cu Tată ceresc care nu a murit (Deuteronom 32:4), nici cu Duhul Sfânt, care este un duh de viaţă şi nu poate să moară (Apocalipsa 11:11); ci, doar cu Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu singurul care a murit şi a înviat (Romani 6:8-10).

În mod similar, botezul este şi o identificare cu Cristos care a fost botezat în apă de Ioan Botezătorul, căci prin botez eşti una cu El şi îmbrăcat cu El (Galateni 3:27-28), şi începi să calci pe urmele Lui. Iar după cum ştim, nici Dumnezeu Tatăl nu a fost botezat în apă, nici Duhul Sfânt, ci doar Isus, atunci cum putem fi botezaţi noi în Numele lor?

De fapt, „botezul” în numele treimi, este unul fals şi nemântuitor! Căci „botezul” lor nu este făcut în Numele lui Isus, către Dumnezeu! În 1 Petru 3:21 (GBV 2001), se dă definiţia botezului: această imagine, botezul, vă salvează şi acum, nu o lepădare a necurăţiei cărnii, ci cererea către Dumnezeu a unei conştiinţe bune, prin învierea lui Isus Hristos.

Din acest text observăm şi învăţăm că botezul are loc prin învierea lui Isus, dar botezul este o cerere adresată lui „Dumnezeu”. Nu putem adresa acest botez lui Dumnezeu Tatăl, în numele „Tatălui”!?! După cum nu putem face o rugăciune, către Dumnezeu în numele „Tatălui” sau în numele a trei persoane! O astfel de rugăciune nu ar fi ascultată! Biblia spune clar: „orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea” (Ioan 15:16; 16:23). Iar în 1 Timotei 2:5 NTR: Căci este un singur Dumnezeu şi un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Cristos Isus”. De aceea botezul se face doar în Numele lui Isus Mijlocitorul, către Dumnezeu Tatăl, El este Cel ce acceptă răspunsul nostru prin botez la dragostea Lui şi ne dă Duhul Sfânt în botez.

De fapt orice lucrare creştină trebuie să o facem în Numele Domnului Isus, Scriptura este clară în această privinţă şi ea precizează: „Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl” (Coloseni 3:17). Iată! Dacă noi vom boteza în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, cum vom împlini Cuvântul care spune: „să faceţi totul în Numele Domnului Isus”? Numai dacă botezăm în Numele lui Isus, vom împlini acest principiu Scriptural şi numai aşa Dumnezeu ne va aproba!

         Apoi majoritatea cultelor religioase învaţă că botezul este doar un simbol care nu mântuie, şi că oamenii primesc „naşterea din nou” şi „iertarea păcatelor” înainte de botez? Acest „botez” care este un simbol, este o lucrare falsă, fără putere, o răstălmăcire a Scripturii venită de la satan!

Căci Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu care nu se schimbă, învaţă:

Faptele Apostolilor 2:38: „Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Duhului Sfânt!”. Iată apostolul Petru în ziua Penticostei îi îndeamnă pe oameni să se pocăiască şi să se boteze spre iertarea păcatelor.

Astfel cel botezat în apă, era botezat în Numele (persoana) lui Isus şi pentru iertarea păcatelor (În greacă: eis: pentru)! Iată când vine Cristos în inima ta şi când tu intri în El şi El în tine, şi când intri în iertarea păcatelor, cu ocazia botezului (vezi şi Ioan 14:20)!

Faptele Apostolilor 22:16: „Iar acum, ce aştepţi?! Ridică-te, fii botezat şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Lui!” Iată, când a fost spălat apostolul Pavel de păcate! Nici când s-a întâlnit cu Domnul pe drumul Damascului, nici când şi-a pus Anania mâinile peste el şi a fost vindecat; ci, tocmai în botezul în apă! Şi atunci cu ocazia botezului Anania l-a îndemnat să cheme Numele Domnului, să-L invoce spre salvare (vezi şi Romani 10:9-13)!

1 Petru 3:21 GBV 2001: această imagine, botezul, vă salvează şi acum, nu o lepădare a necurăţiei cărnii, ci cererea către Dumnezeu a unei conştiinţe bune, prin învierea lui Isus Hristos. Tot la fel, vedem că apostolul Petru, învaţă clar că imaginea arcei lui Noe scufundată în apa potopului (v.20), este o imaginecare  vă salvează şi acum. Deci botezul salvează, mântuie, el nu este un simbol fără putere de a mântui! Apoi el este o cerere către Dumnezeu, nici o cerere în Biblie nu se adresează în Numele: ‚Tatălui, Fiului şi Duhului’, ci toate cererile se fac în numele lui Isus (Efeseni 5:20).

Domnul Isus a învăţat despre naşterea din nou: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne şi ce este născut din Duh, este duh. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou”. Iată Domnul nu a învăţat de o naştere din nou înainte de botez, ci, Domnul Isus vorbeşte de o singură naştere, o naştere: „din apă şi Spirit” (după o traducere literală din greacă), este o singură naştere, dar din mai multe elemente care are loc în botez unde mărturiseşte în unitate: apă, sângele şi Duhul Sfânt (1 Ioan 5:6-8). Iată când are loc naşterea din nou şi când lucrează sângele lui Isus şi Duhul Sfânt!

Orice „botez” despre care se mărturiseşte ca fiind simbolic este fals, orice lucrare făcută în numele treimi este falsă, şi duce la a primi în viaţa omului o lucrare de rătăcire! Toţi care au primit un „botez” în numele treimi, fie ca copii sau adulţi, toţi aceştia au primit un dumnezeu fals în viaţa lor, un al Isus, un alt duh şi o altă evanghelie (2 Corinteni 11:4), una falsă care te uneşte cu dracii şi care te duce la pierzare! – Galateni 1:6-8; 1 Corinteni 15:1-3.

Iubite cititor pocăieşte-te de neadevărul care l-ai acceptat, şi ascultă adevărata evanghelie ca apoi să te botezi în Numele lui Isus şi să devii în mod real una cu El!