Luca 18:18-30, SCC: „Iar un conducător L-a întrebat, zicând: Învăţătorule bun! Ce să fac să moştenesc viaţă eternă? Iesus însă i-a zis: de ce Îmi zici bun? Nici unu nu este bun, decât Unu: Dumnezeu. Ştii poruncile: să nu comiţi adulter; să nu ucizi; să nu furi; să nu mărturiseşti fals; onorează pe tatăl tău şi pe mama. Dar el a zis: toate acestea le-am păzit din tinereţe.  Auzind însă, Iesus i-a zis: încă una îţi lipseşte: vinde toate câte ai şi împarte la cei săraci, şi vei avea comoară în ceruri; şi vino, urmează-Mi. Dar el auzind acestea, s-a făcut tare întristat; pentru că era tare bogat. Văzându-l însă, Iesus a zis: cât de anevoie intră în Regatul lui Dumnezeu cei având bani! Pentru că mai uşor este să treacă o cămilă printr-o ureche de ac, decât să intre un bogat în Regatul lui Dumnezeu.  Cei auzind însă, au zis: şi cine poate fi salvat? Dar El le-a zis: cele imposibile la oameni, sunt posibile la Dumnezeu. Petru însă a zis: iată! Noi lăsând cele ale noastre, Ţi-am urmat. Dar El le-a zis: adevărat vă zic: nu este nici unu care a lăsat casă, sau nevastă, sau fraţi, sau părinţi, sau copii, pentru Regatul lui Dumnezeu; care, să nu primească mult mai multe în timpul acesta, şi în epoca cea viitoare: viaţă eternă”.

 

Oamenii au o formă de evlavie (2 Timotei 3:5), păzesc anumite reguli bisericești, anumite tradiții, însă miezul lor este neschimbat, unul carnal, fără credință, mort față de cer, față de Dumnezeu!

Scopul lor în viață este doar bunăstarea materială, bani, îmbogățirea, nu Regatul cerurilor, nu îmbogățirea omului spiritual, nu urmarea lui Christos!

Credința lor este până la bani, până la sacrificiu, dacă îi inviți la spectacolele cultelor, ei vin, dacă îi pui să țină sărbători împreună cu lumea, ei sărbătoresc în felul lumii, însă a-L urma pe Domnul prin credință ca și apostolii care au lăsat totul pentru El nu o fac, ei nu-L cunosc pe Domnul și dragostea Lui!

Domnul Iesus a spus clar: cât de anevoie intră în Regatul lui Dumnezeu cei având bani! Pentru că mai uşor este să treacă o cămilă printr-o ureche de ac, decât să intre un bogat în Regatul lui Dumnezeu”.

Iubite ascultător tu dacă ești bogat material nu poți intra în Regatul cerurilor! Sfatul Domnului pentru tine este “vinde toate câte ai şi împarte la cei săraci, şi vei avea comoară în ceruri; şi vino, urmează-Mi”.

Dacă Îl vei urma pe Domnul, El te va conduce și nu te va lăsa să nu ai cele necesare corpului, căci dacă căutăm mai “întâi Regatul şi dreptatea Lui, şi toate acestea vi se vor adăuga” conform cu Matei 6:33, SCC.

Bogățiile sunt pieritoare, Domnul este etern, ele sunt înșelătoare, Pentru că iubirea de bani este o rădăcină a tuturor relelor; pe care unii râvnindu-i, au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns cu multe dureri” (1 Timotei 6:10, SCC). Însă Domnul este demn de încrederea noastră, căci El ne-a promis în Evrei 13:5-6, SCC: „nicidecum nu am să te las, şi nicidecum nu am să te părăsesc”.

În acest sens există suflete care au experimentat purtarea de grijă a lui Dumnezeu, astfel încrederea în El nu este doar o teorie goală religioasă!

Apostolii și alți creștini care au lăsat case, familii, averi, pentru Iesus și pentru Evanghelie au primit în schimb mai multe așa cum a promis Domnul: “El le-a zis: adevărat vă zic: nu este nici unu care a lăsat casă, sau nevastă, sau fraţi, sau părinţi, sau copii, pentru Regatul lui Dumnezeu; care, să nu primească mult mai multe în timpul acesta, şi în epoca cea viitoare: viaţă eternă”.

Iubite ascultător ce alegi: bogățiile lumii sau a-L urma pe Domnul așa cum El însuși a spus în Luca 9:23-24, SCC: “dacă cineva vrea să vină înapoia Mea, să se lepede pe sine, şi să ia crucea lui zilnic, şi să Îmi urmeze.  Deoarece, care are să vrea să salveze sufletul lui, îl va pierde; dar care are să piardă sufletul lui din cauza Mea, acesta îl va salva”.