Matei 24:14, SCC: „Şi va fi predicată Evanghelia aceasta a Regatului pe întreg pământul locuit, spre mărturie tuturor naţiunilor; şi atunci va veni sfârşitul”.

 

Autorul Evangheliei este Dumnezeu (Galateni 3:8), care a promis încă din Eden o sămânță care va zdrobi capul șarpelui (Geneza 3:15).

Mai târziu trimite pe Fiul Său pe pământ având ca scop predicarea Evangheliei (Luca 4:43), și chiar Iesus Christos după botezul Său din anul 27 d.Ch. predica Evanghelia Regatului și îndemna la căință și credință (Marcu 1:14).

Mai târziu prin apostolul Pavel, Dumnezeu ne face cunoscut în Romani 1:8, SCC: “Întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Iesus Christos referitor la voi toţi, pentru că credinţa voastră este vestită în lumea întreagă.

Iar în Coloseni 1:5-6,Coloseni 1:23, SCC: „…în Cuvântul adevărului Evangheliei, cel fiind prezent în voi, precum este şi în toată lumea, rodind şi crescând, ca şi în voi, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr…dacă, într-adevăr rămâneţi în credinţă întemeiaţi şi întăriţi, şi neclintiţi de la speranţa Evangheliei, de care aţi auzit, cea predicată în toată creaţia cea de sub cer; al cărei servitor am fost făcut eu, Pavel”.

Astfel, atunci când le scrie apostolul Pavel creștinilor din Roma și din Colose, cel târziu în anul 65 d.Ch. Evanghelia era predicată în toată lumea cunoscută de atunci: Europa, Asia, Africa.

Imperiul roman în care s-a răspândit creștinismul în primul rând, a cuprins părți din Europa, Asia mică și Africa de nord.

Deci nici în patruzecizeci de ani, Evanghelia a fost predicată cu mijloacele de atunci, din oraș în oraș, din sat în sat (comp. cu Luca 8:1) de lucrătorii creștini în lumea de atunci!

Domnul face precizarea că nu va veni sfârșitul până când Evanghelia aceasta a Regatului nu va fi predicată “pe întreg pământul locuit, spre mărturie tuturor naţiunilor”.

Și aici se referă la Adevărata Evanghelie (Efeseni 1:13), predicată prin Spiritul Sfânt (1 Petru 1:12), de adevărații vestitori și ambasadori ai Domnului (2 Corinteni 5:20), nu la falsa evanghelie care este predicată în prezent de culte și grupări religioase (Galateni 1:6-8; 2 Corinteni 11:4).

Ba mai mult, Evanghelistul Marcu relatează că Evanghelia va fi predicată la toate națiunile înainte de persecuțiile anticristului din necazul cel mare în Marcu 13:9-13, SCC: Dar voi luaţi seama la voi înşivă. Ei vă vor da la sinedrii şi la sinagogi, veţi fi bătuţi, şi veţi sta înaintea guvernatorilor şi a regilor; pentru Mine, spre mărturie lor. Însă întâi, Evanghelia trebuie să fie predicată la toate naţiunile. Dar când au să vă ducă, predându-vă, nu fiţi dinainte îngrijoraţi, ce aveţi să vorbiţi; ci, ceea ce are să vă fie dat în ora aceea, aceasta să vorbiţi; pentru că nu voi sunteţi cei vorbind, ci Spiritul Sfânt. Şi va da frate pe frate la moarte, şi tată pe copil; şi se vor ridica copii împotriva părinţilor şi îi vor omorî. Şi veţi fi urâţi de toţi, din cauza Numelui Meu; dar cel răbdând până la sfârşit, acela va fi salvat”.

Iată înainte de perioada când vom fi urâți de toți din cauza Numelui lui Christos, când creștinii vor fi persecutați, bătuți, duși înaintea guvernatorilor, în necazul cel mare, atunci va fi predicată Evanghelia. Textul este clar:  întâi”, este predicată Evanghelia și apoi persecuțiile, apoi creștinii trebuie să rabde până la sfârșit ca să fie salvați și să biruiască fiara (Apocalipsa 15:2).

Dacă în primul secol cu mijloacele de atunci, creștinii în câțiva zeci de ani au predicat Evanghelia în lumea romană de atunci, în zilele noastre cu avioane, trenuri, mașini, mijloace video, audio, de tipărire, internet, televiziune, radio, etc,  cu siguranță că este nevoie chiar de mai puțini ani ca să predicăm Evanghelia la toate națiunile, și nu este vorba doar de efort omenesc sau de capacitatea omului!

Dumnezeu promite în Isaia 60:22: Cel mai mic se va face o mie, şi cel mai neînsemnat un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri, la vremea lor.“

El va da ploaia târzie (Ioel 2:23-29) și creștinii vor umbla în Spiritul Sfânt adeverind mesajul lor, prin semne, minuni și felurite puteri (Evrei 2:4), și Dumnezeu va fi cu ei și va da o recoltă bogată de suflete (comp. cu Psalmi 72:16).

Domnul nu minte cu adevărat: “va fi predicată Evanghelia aceasta a Regatului pe întreg pământul locuit, spre mărturie tuturor naţiunilor; şi atunci va veni sfârşitul”.

Dumnezeu este Atotputernic (Geneza 28:3) și se va folosi de Spiritul Sfânt (1 Petru 1:12) de îngerii Săi ca Evanghelia (Apocalipsa 14:6), ca mesajul divin să ajungă la toți oamenii ca ei să aleagă de partea cui vor fi în necazul cel mare.

Iubite cititor, însă unde vei fi tu? Vei fi de partea Regatului lui Dumnezeu? Vei asculta de Evanghelie?

Sau vei ajunge în lacul de foc cu satan și fiara (Apocalipsa 14:9-11; Apocalipsa 20:10).