Un om, devine discipol al Domnului Isus, prin auzirea Evangheliei, prin căinţa de păcate, prin credinţa din inimă în Iesus Christos (Marcu 1:15; Matei 4:17; Faptele Apostolilor 20:20-21), apoi acest om care vrea să devină discipol este învățat de părintele sau părinții spirituali: adevărurilor începătoare ale lui Cristos (Evrei 6:1-2), poruncile Domnului (Matei 28:20), învăţătura lui Cristos (2 Ioan 1:9).

Însă, după ce s-a pus temelia prin: cuvântul lui Christos, cel al începutului” (Evrei 6:1, SCC), omul trebuie să se lepede de sine, să i-a crucea şi să Îl urmează pe Mielul Isus (Matei 16:24), cum poate face aceasta? Prin auzirea vocii Lui, a Păstorului Iesus (Ioan 10:2-3), care Îl va îndruma în toate domeniile vieții creștine, când să postească, să facă dărnicie, să predice, etc., El îi va spune: când, cât, cum, etc. Și astfel acel om devine discipol al lui Iesus, nu discipol al vreunui om, ci ascultând de Păstorul și Învățătorul oilor, el Îl urmeză pe Învăţătorul (Marcu 6:1), urmează exemplul Său (1 Corinteni 11:1; 1 Petru 2:21), și este învățat de El (Matei 11:29; Luca 6:40), etc.

Până când un credincios nu aude glasul Păstorului și Învățătorului nostru, nu poate fi numit: discipol al lui Christos, nu are acest statut, ci în cel mai bun caz, statutul de: temător de Dumnezeu, un om care se teme de Dumnezeu pe baza Bibliei, și este ajutat de oamenii lui Dumnezeu.

Însă, doar cel care este condus de Capul, Christos, este învățat de El, este urmașul Lui căci merge pe urmele Lui, fiind călăuzit de El, este cu adevărat: discipol al lui Iesus Christos, Fiul lui Dumnezeu!

În Israel erau trei categorii de închinători:

1) Evreii proveniți în mod natural din Avraam prin Israel (Iacob) împărțiți în 12 triburi (Exod 24:4).

2) Prozeliții care au acceptat circumcizia și să se închine ca evreii (Faptele Apostolilor 2:10).

3) Temători de Dumnezeu, oameni care frecventau templul și sinagoga dar care nu era încă circumciși (Faptele Apostolilor 17:4,Faptele Apostolilor 1:17).

În mod asemănător, cei care sunt în legătură cu adunarea lui Christos, sunt fie temători de Dumnezeu, iar unii mai avansați care au o părtășie cu Domnul Iesus Christos, și îi aud glasul înainte de botez, devin: discipoli ai Lui (Ioan 4:1), prin învățarea adevărului din Biblie (Matei 28:19-20) și prin călăuzirea Păstorului Iesus pentru că ei aud glasul Păstorului și Îl urmează (Ioan 10:2-5).

Doar aceștia pot fi ulterior botezați în apă și adăugați la corpul lui Christos (1 Corinteni 12:12-13), căci ei în prealabil au cunoscut pe Dumnezeu prin dezvăluire (Matei 11:27); au fost convinși de Mângâietorul de păcatul lor și duși la căință prin Spiritul Adevăului (Ioan 16:7-8), și progresează fiind  conduși în tot adevărul (Ioan 16:13), în diferite domenii ale vieții.

Aceștia au o inimă sinceră și Îl caută pe Învățătorul, nu se mulțumesc doar cu învățătura adevărată, ci merg mai departe, ei Îl vor pe Domnul, acolo îi duce setea lor după adevăr căci: Oricare, fiind din adevăr, ascultă de vocea Mea” (Ioan 18:37, SCC).