Un om, devine discipol al Domnului Isus, prin auzirea Evangheliei, prin căinţa de păcate, prin credinţa din inimă în Isus Cristos, apoi se leapădă de sine, îşi i-a crucea şi Îl urmează pe Mielul Isus (Marcu 1:15; Matei 4:17; Matei 16:24; Faptele Apostolilor 20:20-21).

Un discipol, este o persoană care urmează pe Învăţător (Marcu 6:1), urmează exemplul Său (1 Corinteni 11:1; 1 Petru 2:21), este învaţat de El (Matei 11:29; Luca 6:40). Astfel, din acest proces prin care o persoană devine un discipol, face parte şi învăţarea adevărurilor începătoare ale lui Cristos (Evrei 6:1-2), a poruncilor Domnului (Matei 28:20), a învăţăturii lui Cristos (2 Ioan 1:9; Luca 8:21).

Această pregătire, poate să difere de la o persoană la alta, ca durată de timp şi pregătire, dar ea este necesară înainte de botez – Ioan 4:1.

Apoi după ce o persoană are temelia Cuvântului lui Christos (Evrei 6:1-2), el trebuie să Îl caute pe Dumnezeu până ce Acesta se lasă găsit de el (Ieremia 29:13-14), și apoi Dumnezeu îl sfătuiește și Îl călăuzește în toate pe acest credincios (Psalmi 73:23-24; Proverbe 3:5-6), fie că e bărbat sau femeie. Doar aceasta îl va califica pentru a fi o oaie a lui Iesus, și pentru a se boteza în apă!

Căci Domnul descrie poporul lui Dumnezeu, comparându-l cu o turmă de oi care locuiește în staulul oilor, care inițial era Israelul. El spune în Ioan 10:1-16, SCC: “Adevărat! Adevărat vă zic: cel neintrând pe uşă în staulul oilor, ci suindu-se pe altundeva; acela este un hoţ şi un tâlhar. Dar cel intrând prin uşă, este un păstor al oilor. Acestuia, portarul îi deschide, şi oile ascultă vocea lui; şi pe oile lui le chemă după nume şi le duce afară. Când are să le scoată pe toate ale lui, se duce înaintea lor; şi oile îl urmează, pentru că ştiu vocea lui. Dar unui străin, nicidecum nu îi vor urma; ci, vor fugi de la el, pentru că nu cunosc vocea străinilor. Deci Iesus iarăşi le-a zis: adevărat! Adevărat vă zic: Eu sunt uşa oilor! Toţi câţi au venit înainte de Mine, sunt hoţi şi tâlhari; dar oile nu au ascultat de ei. Eu sunt uşa! Dacă cineva are să intre prin Mine, va fi salvat; şi va intra şi va ieşi şi va găsi păşune.  Hoţul nu vine decât numai ca să fure, să înjunghie, şi să piardă. Eu am venit ca ele să aibă viaţă, şi să aibă din belşug. Eu sunt păstorul cel bun! Păstorul cel bun depune sufletul Lui pentru oi. Cel plătit, şi nefiind păstor, oile căruia nu sunt ale lui; vede lupul venind, şi lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. Pentru că el este plătit, şi nu îi pasă de oi. Eu sunt păsătorul cel bun; şi le cunosc pe ale Mele, şi ale Mele Mă cunosc pe Mine, după cum Mă cunoaşte Tatăl, iar Eu Îl cunosc pe Tatăl; şi depun sufletul Meu pentru oi. Şi am alte oi, care nu sunt din staulul acesta, şi pe acelea trebuie să le aduc; şi vor auzi vocea Mea, şi se vor face o turmă, un păstor.

Domnul arată condiția pentru a intra în staulul oilor, adică în poporul lui Dumnezeu, și descrie cum este o oaie a Lui! Din această învățătură a Domnului, observăm că oile care sunt ale Păstorului cel bun, au următoarele caracteristici:

  1. “Oile ascultă vocea Lui, astfel oile pot face diferența dintre vocea străinilor, lucrătorilor falși, profeților falși și a Păstorului cel bun, oile cunosc vocea lui Iesus. Astfel o condiție pentru a intra în staul în poporul lui Dumnezeu prin botez, este ca discipolul care a învățat despre Păstorul Iesus din Învățătura Adevărului, să intre într-o părtășie cu El care să Îl ducă ca să audă vocea Lui, să fie călăuzit, învățat, sfătuit de Păstorul și Învățătorul: Christos.
  2. O altă caracteristică a oilor, este că oile îl urmează pe Domnul, oile nu se duc după străini, ei fug de străini, de lideri religioși falși! Însă cum poate cineva să Îl urmeze zilnic pe Domnul (Luca 9:23), dacă nu are călăuzirea Lui, dacă nu relaționează zilnic cu El (1 Corinteni 1:9), iar părtășia cu Fiul înseamnă a vorbi cu El și El cu noi.
  3. O altă caracteristică a oilor, este că ei intră prin ușă în staul, așa cum a spus Domnul Iesus: Eu sunt uşa! Dacă cineva are să intre prin Mine, va fi salvat”. Oile intră în staul prin ușa care este Christos, nu prin altă parte, nu prin alte metode, decât prin întâlnirea cu Ușa, Christos, astfel ei Îl cunosc pe Iesus Christos, și Domnul le-a îngăduit să intre în staul, deorece ele s-au întâlnit cu El, Domnul i-a transformat viața, și oile ascultă de El.
  4. Oile Mele Mă cunosc pe Mine, după cum Mă cunoaşte Tatăl, iar Eu Îl cunosc pe Tatăl. Oile cunosc atât de bine Păstorul așa cum Fiul a fost cunoscut de Tatăl, doar aceasta este garanția că ulterior cineva nu va fi înșelat de satan, care se poate preface în înger de lumină (2 Corinteni 11:13-14), și care să îl înșele în a deveni: apostat, a crea o sectă, sau a strecura erezii sau profeții greșite, etc.

 A fi oaie a lui Iesus nu este ușor, dar Domnul este un Păstor bun, Minunat, rânduit special de Tatăl pentru a îngriji de oile Sale.

Iubite cititor, întreabă-te: ești tu oaia Păstorului cel bun? Asculți tu de vocea Domnului? Îl urmezi tu pe El? Îl cunoști Tu pe El în așa măsură încât să nu fi înșelat de lucrarea falsă?

Tot apostolul Ioan, dar în prima sa epistolă ne mai scrie o condiție pentru ca cineva să fie primit la părtășia creștină, în adunare, în 1 Ioan 1:5-7, SCC: “Şi acesta este vestea pe care l-am auzit de la El, şi v-o vestim; că Dumnezeu este lumină şi în El nu este nici un întuneric. Dacă avem să zicem că avem părtăşie cu El, şi avem să umblăm în întuneric; minţim, şi nu practicăm adevărul. Dar, dacă avem să umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Iesus Fiul Său, ne curăţeşte de orice păcat”.

Condiția părășiei cu Dumnezeu și cu frații este: umblarea în lumină, și aceasta se poate face doar prin Spiritul Sfânt (Romani 8:13-14), căci dacă Cuvântul ne spune despre anumite lucrări creștine, ca: participarea la întruniri (Evrei 10:24-25), predicarea evangheliei și facerea de discipoli (Matei 24:14; Matei 28:19-20), sau binefacerea și dărnicia (Evrei 13:16), etc. doar Spiritul ne poate spune: când, unde, cât și cum să facem, fără această călăuzire nu putem umbla în lumină, nu putem avea părtășie cu Dumnezeu care este lumină.

Prin urmare, în acest caz nu putem să te botezăm ca să a-i părtășie cu frații care umblă în lumină, dacă tu nu umbli în lumină! Nimeni nu poate deveni discipol ai lui Iesus fără a asculta de călăuzirea Lui!

Astfel dacă vrei să devii discipol al Domnului Iesus, trebuie mai întâi să ai o temelie a adevărului prin învățătura adevărului (Evrei 6:1-2), iar apoi cunoscând cine este Dumnezeu, cine este Fiul lui Dumnezeu, poți începe o părtășie cu ei (1 Ioan 1:3), care să te ducă la a-L găsi pe Dumnezeu prin Fiul, și apoi să fi condus de Dumnezeu prin Fiul și prin Spiritul, la a umbla în lumină, ca astfel în botez sângele lui Christos să te curățească de orice păcat (1 Ioan 1:7; 1 Ioan 5:6-8).

 

De ce trebuie ca cineva să audă glasul Păstorului Iesus înainte de botez?

În primul rând, nu putem să facem voința lui Dumnezeu dacă noi nu o cunoaștem, dacă noi nu suntem călăuziți în toate nu putem ști într-o anumită situație care este voința lui Dumnezeu. Și atunci soluția este să ne rugăm ca Domnul să ne călăuzească, așa cum s-a rugat Psalmistul, în Psalmi 143:10, SCC: „Învaţă-mă să fac voința Ta, pentru că Tu eşti Dumnezeul meu. Spiritul Tău cel bun să mă conducă într-o ţară a dreptăţii”.

Nici un apostol, profet sau păstor, nu va putea sta cu noi 24 de ore din 24, ca să fim călăuziți prin oamenii lui Dumnezeu, de aceea, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie personal să auzim glasul Păstorului, și El să ne ghideze în toate domeniile vieții.

Apoi un alt motiv este că Dumnezeu ne vorbește prin lucrători sau frații mai maturi, însă uneori când ni se cere lucruri grele de făcut, omul are tendința să spună că ceea ce a primit fratele lucrător pentru noi, este opinia lui, nu a Domnului, însă fiecare având o legătură spirituală cu Dumnezeu, va putea să i se confirme personal că ceea ce i-a spus lucrătorul este de la Spiritul lui Dumnezeu, astfel nu vor mai apărea conflicte între frați și surori, și cei care îi învață, mustră și sfătuiesc în Domnul (1 Tesaloniceni 5:12-13).

O adunare sau o turmă în care fiecare oaie, chiar înainte de botez și de a intra în adunare ca mădular, are o părtășie personală cu Păstorul Iesus, care aude vocea Păstorului, și prin urmare umblă pe calea trasată de Acesta, în toate domeniile vieții, după ce umblă în lumină, intră în adunare, și astfel cu toții devin o adunare unită, condusă de Același Păstor prin Spiritul Sfânt, în aceiași direcție, fără diviziuni, certuri sau contraziceri. Doar așa ajungem indiferent de naționalitate, de cultură, de pregătire școlară: o turmă” sub conducerea unui singur Păstor (Ioan 10:16).