Matei 10:11, SCC: “Iar în care cetate sau sat aveţi să intraţi, cercetaţi cine este vrednic în el; şi acolo rămâneţi până aveţi să ieşiţi”.

 

Creștinii predică Evanghelia la oameni (Matei 24:14; Marcu 13:9-10), însă pe lângă predicarea ca mărturie, noi trebuie să îi căutăm pe cei care sunt vrednici pentru a face discipoli (Matei 28:19-20), adică pe oamenii sinceri, pe cei din adevăr (Ioan 18:38).

Aceasta înseamnă că ne vom folosi timpul cu folos, câștigând suflete pentru Domnul (Proverbe 11:30), și astfel vom aduce rod mult, spre gloria Tatălui și vom arăta astfel, că suntem discipoli ai Domnului (Ioan 15:8).

 

Pentru aceasta vom evita:

1) Discuțiile cu oameni încăpățânați, care duce la certuri, care nu sunt sinceri (2 Timotei 2:23; Tit 3:9).

2) Dacă un om nu primește adevărul după două întâlniri (discuții) cu dovezi, trebuie părăsit (Tit 3:10).

3) Vom evita discuțiile cu oamenii cu care am vorbit și nu au primit adevărul (Romani 16:17-18).

4) Chiar dacă suntem invitați să predicăm la grupuri sau la programul unor culte, vom evita aceasta, pentru a nu susține lucrarea lor, nu putem combina adevărul cu fărădelegea, lumina cu întunericul (2 Corinteni 6:14-18).

Doar în cazul în care ni se va da o clădire (chiar și temporar), ca să organizăm noi, Calea Creștină, o lucrare ce reprezintă adevărul, fără amestecuri din afară (Faptele Apostolilor 19:9; Iacob 2:2), vom evangheliza.

 

Pentru aceasta ne vom pregăti astfel:

1) Vom cugeta împreună cu alți frați la metodele potrivit pentru a predica Evanghelia la noi în localitate (Proverbe 16:20; 2 Timotei 2:7).

2) Ne vom ruga pentru ușă de Cuvânt, pentru călăuzire și cuvinte potrivite în predicare (Coloseni 4:3-4).

3) Ne vom face un plan de lucrare ce cuprinde: locul unde vom merge, ce mesaj vom transmite (Isaia 32:8).

 

Pentru aceasta vom acționa astfel:

1) Vom spune fraților despre lucrarea noastră ca ei să mijlocească în rugăciune pentru noi ca lucrători, și pentru lucrare și oamenii care îi întâlnim (Coloseni 4:3).

2) Vom lua dacă putem un partener de lucrare, ca să fim doi în această lucrare (Marcu 6:7), dar și singuri putem face lucrarea (Faptele Apostolilor 8:5).

3) Apoi vom merge în lucrare și vom predica potrivit cu călăuzirea primită (Romani 8:14).

 

Dumnezeu să ne ajute să facem discipoli mulți, ca și Pavel și Barnaba, despre care relatarea biblică spune: Şi binevestind în cetatea aceea, şi făcând discipoli pe destul de mulţi” (Faptele Apostolilor 1421, SCC).