Cum putem să-i creștem spiritual pe oamenii care s-au căit și au crezut în Domnul Isus vestit de noi (Faptele Apostolilor 20:20-21)?  Ei au nevoie de ajutor spiritual și în continuare, indiferent dacă sunt sau nu în localitate cu noi! Soluția pentru progresul lor spiritual, este ca în localitatea lor să se înființeze o școală biblică, care ulterior va deveni o adunare creștină!

Un astfel de model găsim în orașul grecesc Efes, evanghelizat de apostolul Pavel! Astfel, în Faptele Apostolilor 19:9-10, SCC:, se relatează: Dar unii s-au împietrit şi nu au crezut, vorbind de rău Calea înaintea mulţimii; depărtându-se de ei, el a despărţit discipolii de ei, discutând zilnic în şcoala lui Tiran. Iar aceasta s-a făcut în doi ani, încât toţi cei locuind în Asia, atât iudei, cât şi greci, au auzit cuvântul Domnului”.

Atunci când în orașul grec: Efes, iudeii au început să vorbească de rău: “Calea”, adică modul de închinare și de umblare al creștinilor, apostolul Pavel călăuzit de Dumnezeu, a despărțit discipolii (ce inițial proveneau din comunitatea evreiască) de sinagogă.

Iar pentru că Dumnezeu i-a pus la dispoziție un loc, unde discipolii puteau crește spiritual prin învățare, Pavel l-a folosit.

Astfel, o metodă de creștere spirituală a discipolilor, a fost să-i adune împreună și să îi învețe prin discuții constructive, în clădirea unui om pe nume Tiran din Efes, care și-a pus școala lui privată la dispoziția lucrării lui Dumnezeu.

În prezent, noi ne silim să mergem pe Calea Creștină, cerând înțelepciune de la Dumnezeu (Iacob 1:5), și un spirit de dezvăluire (Efeseni 1:17), ca să restabilim învățăturile și practicile primilor creștini (Evrei 6:1-3; 1 Corinteni 4:17; 1 Corinteni 11:2; 1 Corinteni 16:1), și să-i ajutăm pe cei sinceri.

Atunci când într-o localitate sunt doi sau mai mulți oameni interesați de adevărul biblic, ei pot alcătui o școală biblică ce se poate aduna săptămânal pentru a se ruga și învăța împreună. Cu timpul ei vor progresa spre botez, și spre a forma o adunare creștină în localitatea lor.

 

Planul pentru școala biblică:

Întrunirile școli biblice:

Atunci când conducătorul școlii va fi un apostol sau lucrător creștin, ea poate să se întrunească zilnic, deoarece acolo, pe lângă învățătură au loc: lucrări de putere, vindecări, eliberări de demoni, diferite lucrări ale puterii Domnului (Faptele Apostolilor 19:11-20).

La fel adunarea se poate întruni zilnic (Faptele Apostolilor 2:42-47). Deoarece întrunirile unei adunări creștine sunt mult mai variate decât o școală biblică, ele conțin: rugăciuni (1 Timotei 2:1-3; 1 Timotei 3:15), laudă, mulţumire, închinare (Psalmi 100:4; Romani 15:6; Efeseni 3:21); cântări de laudă şi spirituale (Efeseni 5:19), se rostesc profeţii (1 Corinteni 14:1-5), apoi învăţătura sănătoasă dată prin Domnul şi apostoli (1 Timotei 4:6,1 Timotei 1:16), uneori se primeau unele directive doctrinare de la apostoli (Faptele Apostolilor 16:4-5). Apoi se prezentau experienţe din lucrarea de Evanghelizare (Faptele Apostolilor 14:27), se stăruia în legătura frăţească, în frângerea pâinii adică în luarea regulată a Cinei Domnului (Faptele Apostolilor 2:42; Faptele Apostolilor 20:7), etc.

În timp ce întrunirile unei adunări creștine, conțin mai multe elemente variate, întrunirile unei școli biblice pun accentul pe învățătură, aceasta se face la o școală! De aceea, întrunirile unei școli biblice nu pot fi zilnice, ca în cazul unei adunări. Înțeleptul Solomon inspirat de Dumnezeu a scris: prea mult studiu este obositor pentru trup” (Eclesiastul 12:11, NTR).

Astfel, sugerăm doar două întruniri pe săptămână, unde se va studia Biblia în două moduri: Studiu tematic (pe subiecte); și Studiu pe cărțile Bibliei.

Conducătorul va face o rugăciune de început prin care va cere binecuvântarea peste discipolii școli biblice, va cere: înțelepciune, lumină, un spirit de sfat, de cunoștință, etc.

După aceea se va trece la studiul programat pe ziua respectivă într-o atmosferă de dragoste și prietenie, iar la sfârșitul studiului, vor îngenunchia toți, și cu toți se vor ruga (Faptele Apostolilor 4:24), pentru a primi putere de a împlini ceea ce au învățat, chiar se vor căii de unele păcate de care și-au dat seama în timpul studiului, vor cere călăuzirea divină ca să trăiască potrivit voinței lui Dumnezeu.

Manualele școli biblice:

Principalul manual al Școlii biblice este Biblia, sau Sfânta Scriptură, care este un ghid de îndrumare pentru toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu și doresc să-L urmeze pe Domnul Isus (2 Timotei 3:16-17).

Dacă comparăm Biblia cu o fântână a înțelepciunii divine, putem compara cărțile și broșurile, ce le vom folosi la școala biblică, care structurează adevărurile biblice, cu niște găleți pentru a scoate apa din fântână, iar fiecare lecție cu o cană cu care bem apă din găleata ce conține învățături din Cuvântul lui Dumnezeu pentru aceea ocazie.

Discipolii care vor participa la întrunirle școlii biblice: Calea Creștină, sunt încurajați să verifice cu Biblia: învățătura, așa ca și bereenii (Faptele Apostolilor 17:11).

Manuale ajutătoare pentru a înțelege și studia Biblia sunt de două feluri:

1)   Manuale pentru a învăţa tematic: Sfânta Scriptură.

La această întrunire, este programat de mai dinainte, un material tipărite de studiu, pe un anumit subiect din Biblie, ce conține paragrafe ce se vor citi, și întrebări aferent paragrafelor.

Un discipol mai avansat va conduce studiul (Romani 12:8), un altul va citi paragrafele (1 Timotei 4:13), şi toţi vor putea participa cu citirea unor versete sau dând răspunsuri la întrebări, astfel se va crea o discuție spirituală, ziditoare, așa cum este descrisă în Faptele Apostolilor 19:9.

2)   Manuale pentru a învăţa Biblia pe cărţi.

La această întrunire, este programat de mai dinainte, un material tipărite de studiu, ce studiază prin întrebări şi răspunsuri o carte din Biblie împărţită pe capitole. Un conducător va conduce studiul (Romani 12:8), un alt frate va citi textul biblic studiat (1 Timotei 4:13), şi toţi vor putea participa cu citirea unor versete sau dând răspunsuri la întrebări, astfel va avea loc o discuție spirituală, ziditoare, așa cum este descrisă în Faptele Apostolilor 19:9.

Întrunirile școlii biblice Calea Creștină, va dura între o oră și două ore, la care se va putea adăuga minute de părtășie, și relaționare în dragoste și interes unii față de alții, înainte și după program.

Scopul Școlii Biblice: Calea Creștină:

Scopul școlii biblice, este de a învăţa pe oamenii care doresc să-l urmeze pe Domnul (Marcu 8:34), adevărurile începătoare ale lui Cristos (Evrei 6:1-2), poruncile Domnului (Matei 28:20), învăţătura lui Cristos (2 Ioan 1:9; Luca 8:21). Ca efect, acel discipol se leapădă de sine, îşi i-a crucea şi Îl urmează pe Mielul Isus (Marcu 1:15; Matei 4:17; Matei 16:24; Faptele Apostolilor 20:20-21) și apoi botezat în apă în Numele lui Isus Cristos (Faptele Apostolilor 2:38).

Un alt scop al școlii biblice este ca discipolii din diferite localități, în timp, să formeze adunări creștine, sudate în dragoste și în învățătură, în rugăciune și sinceritate (comp. cu Faptele Apostolilor 2:42).

Atunci când cel puțin doi discipolii dintr-o școală biblică ajung la botez, după botez, ei devin adunarea lui Cristos, și vor adăuga la întrunirile de studiu și alte întruniri ce pot conţine: rugăciuni, profeţii, predici, cântări, etc. tot ce suntem călăuziţi de Spiritul Sfânt (comp. cu 1 Corinteni 14:26).

Ulterior atât cei botezați cât și cei care încă nu s-au botezat vor participa la aceste întruniri ziditoare pentru creșterea spirituală.