În secolul al XVII-lea, fizicianul italian Francesco Redi a demonstrat că într-o bucată de carne alterată apăreau viermi numai după ce muştele îşi depuneau ouăle pe aceasta. În bucata de carne la care muştele nu au avut acces nu a apărut nici un vierme. Dacă vietăţi de mărimea unei muşte nu au apărut pur şi simplu în mod spontan, ce se poate spune despre microbi, care sunt cu mult mai mici şi care continuă să apară în alimente, indiferent dacă acestea sunt sau nu acoperite? Deşi experimentele efectuate ulterior au arătat că nici microbii nu apar în mod spontan, problema a rămas controversată. Apoi şi-a început activitatea Louis Pasteur.

 

Sunt multe persoanele care îşi amintesc de activitatea desfăşurată de Pasteur în ce priveşte rezolvarea problemelor legate de fermentaţie şi de bolile infecţioase. El a efectuat şi experimente pentru a stabili dacă formele de viaţă minuscule ar fi putut să apară de la sine. Aşa cum poate că aţi citit, Pasteur a demonstrat că în apa sterilizată, ferită de contaminare, nu apar nici măcar bacterii microscopice. În 1864, el a declarat în mod public: „Doctrina generaţiei spontanee nu-şi va mai reveni niciodată în urma loviturii de graţie pe care i-a dat-o acest experiment simplu“.

 

În anul 1864, cunoscutul savant Louis Pasteur, căruia medicina şi chirurgia îi datorează multe, a zis în timpul unei expuneri la Sorbona, renumita universitate pariziană: „Domnilor, aş vrea să mă refer la acest lichid [steril] şi să vă spun: Am luat aceste picături de apă din imensitatea creaţiunii, şi el este plin de elemente propice pentru dezvoltarea formelor de viaţă inferioare. Am aşteptat, am observat cu atenţie, l-am consultat şi m-am milogit la el, da de va repeta frumosul act al celei dintîi creaţii. Dar este mut — mut ca de la începutul acestui experiment de mai mulţi ani; este fără glas fiindcă l-am ţinut departe de singurul lucru pe care omul nu-l poate produce — de germenii din aer —, viaţa, căci viaţa este un germen, şi un germen este viaţă. Învăţătura generaţiei spontane nu se va reface niciodată din lovitura de moarte pe care i-a dat-o acest experiment simplu“.

 

Această explicaţie a fost dată înainte cu peste o sută de ani şi ea mai e valabilă şi astăzi. Pînă acum nici un savant n-a fost în măsură să creeze spontan viaţă din materie care înainte nu trăia. În realitate, medicii, stomatologii, chirugii şi savanţii se încred în experimentul lui Pasteur. Ei îşi sterilizează instrumentele de chirurgie şi celelalte instrumente întrebuinţate în spitale; ei pasteurizează laptele şi sterilizează apa, ca să nu existe germeni care să producă infectare sau inflamare. De ce folos ar mai fi sterilizarea dacă viaţa s-ar putea naşte într-un mediu steril? Cîte milioane ar mai cheltui lumea pentru procedeele de lucru, dacă s-ar descoperi că ele ar fi ineficace şi nesigure?

 

Prin urmare toate lucrurile arată spre un izvor al vieţii, care este el însuşi viu. Biblia zice despre Iehova Dumnezeu: „La Tine este izvorul vieţii“ (Psalmi 36:9). Cineva poate întreba acum: Dacă pentru naşterea vieţii trebuie să existe mai înainte viaţă, cine l-a creat atunci pe Dumnezeu?

 

Răspunsul Biblic este: Mai înainte de a se fi născut munţii şi ca Tu să fi format pământul şi lumea, din eternitate în eternitate Tu eşti Dumnezeu.” – Psalmi 90:2.

 

Astfel Dumnezeu este infinit, etern, omnipotent! Şi mai mare ca raţiunea noastră, ferice, de cei ce văd din ceea ce ne înconjoară lucrările Lui!

 

„Cerurile vestesc gloria lui Dumnezeu şi întinderea arată lucrarea mâinilor Sale.” – Psalmi 19:1.