TERMENUL „agnostic“ a fost inventat de zoologul Thomas Huxley. Născut în 1825, Huxley a fost contemporan cu Charles Darwin şi un susţinător înflăcărat al teoriei evoluţiei. În 1863, Huxley scria că nu vede nicio dovadă a existenţei unui Dumnezeu care ne iubeşte.

„Un agnostic este o persoană care consideră că este imposibil să se cunoască adevărul în chestiuni precum Dumnezeu sau viaţa viitoare, de care se ocupă religia creştină sau alte religii. Sau, dacă nu imposibil, cel puţin imposibil pentru prezent.“ — BERTRAND RUSSELL (FILOZOF), 1953.

Cuvântul agnostic provine din greacă, compus din particula a (fără) și gnosis (cunoaștere). Agnosticismul nu este doar contrar gnosticismului, ci tuturor dogmelor religioase, pe care le consideră nedemonstrabile și prin urmare lipsite de orice certitudine.

 

Cei care spun că sunt agnostici sau cu adevărat agnostici?

Întreabă-te în mod sincer: Ai cercetat tu toate posibilitățile ca să poți să spui că nu poți cunoaște? Și dacă nu le-ai cercetat: TOATE POSIBILITĂȚILE înseamnă că te-ai refugiat înainte de vreme sub acest titlu ca să fugi de cercetare! Ca să faci din agnosticism o scuză un refugiu!!! Să cercetezi dintr-o prismă și dintr-o trambulină a negării, a necunoașterii ca să fugi de responsabilitatea cunoașterii!!!

Pe când un om care se declară cercetător, el este cu adevărat deschis la cunoaștere, nu pleacă de la premiza că cunoștiința nu poate fi obținută! Dacă ești sincer, te-ai putea declara cercetător nu agnostic?

Ești agnostic în ce privește viața ta, ce decizii să iei, dacă ești agnostic (fără cunoștință), atunci cum de iei decizii în viață, cu cine să te căsătorești, unde să muncești, ce să mănânci, ce medicamente să folosești, ce să faci cu timpul liber, etc.

Ai o cunoaștere absolută în aceste domenii ale vieții, ai ceitudini 100% că iei deciziile bune, și atunci poți tu fi consecvent ca anumite domenii ale vieții să ceri absolultul și altele nu?

Adevărul lui Dumnezeu este potrivit cu satura și măsura omului doar o ființă absolută are nevoie de o cunoștință absolută, noi ca oameni avem nevoie de un adevăr potrivit cu noi cu limitele noastre!

 

Care sunt motivele pentru care mulți se declară agnostici?

Mulți se grăbesc să se declare agnostici pentru a fugi de responsabilitatea cercetării, studieri, meditării, alți, pentru a fi plăcuți în ambele tabere, și în cea creaționistă pentru nu neagă vehement creație, și în cea evoluționistă!

Oare nu cunosc cei care spun că sunt agnostici? Sau vor să se ascundă sub această titulatură?

Dumnezeu le spune la agnostici, la cei ce nu cunosc:

“Nu cunoaşteţi? N-aţi auzit? Nu vi s-a spus de la început? N-aţi înţeles întemeierea pământului? El este Cel care şade deasupra cercului pământului şi locuitorii lui sunt ca lăcustele, Cel care întinde cerurile ca pe o pânză uşoară şi le desface ca pe un cort de locuit, Cel care preface căpeteniile în nimic, care face o deşertăciune din judecătorii pământului. De-abia s-au plantat, de-abia s-au semănat, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ, şi El suflă peste ei şi se usucă şi vârtejul îi smulge ca pe mirişte. „Cu cine deci Mă veţi asemăna sau cu cine voi fi deopotrivă?“ zice Cel Sfânt. Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! Cine a creat acestea, făcând să iasă oştirea lor după număr? El le cheamă pe toate pe nume; prin măreţia priceperii Lui şi a tăriei puterii, nici una nu lipseşte. De ce zici, Iacove, şi spui, Israele: „Calea mea este ascunsă de Domnul şi cauzal mea este trecută cu vederea de Dumnezeul meu“? Nu cunoşti? N-ai auzit că Dumnezeul cel etern, Domnul, Creatorul marginilor pământului, nu oboseşte, nici nu-Şi poate pierde puterea? Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui lipsit de puteri. Tinerii vor fi storşi de puteri şi vor obosi şi bărbaţii tineri se vor împiedica şi vor cădea, dar cei care se sprijină pe Domnul îşi vor înnoi puterea; se vor înălţa pe aripi ca vulturii; vor alerga şi nu-şi vor pierde puterea; vor umbla şi nu vor obosi”Isaia 40:21-31, GBV 2001.

Iar Domnul Isus le spune în Luca 11:9, GBV 2001: Şi Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da; căutați, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide”.

Cum trebuie să căutați: Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, pentru că Mă veţi căuta cu toată inima voastră şi voi fi găsit de voi“, zice Domnul”Ieremia 29:13-14.

Caută-l cu inima pe Dumnezeu Creatorul lumii, cu toată ființa și El se va lăsa găsit de tine!

Nu spune că nu cunoști, că nu poți cunoaște, până nu ți-ai dedicat întreaga viață în a-L căuta!