Legea lui Dumnezeu, nu permite închinarea la icoane sau statui! Observaţi următoarele legi din Cuvântul sacru a lui Dumnezeu:

& „Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare cu cele care sunt în ceruri, sus, sau cu cele de jos de pe pământ sau cu cele care sunt în apele de sub pământ. Să nu te închini lor și să nu le slujești căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc vina părinților în fii până la a treia și a patra generație pentru cei ce mă urăsc” (Exod 20:4,Exod 1:5, Biblia Romano-catolică[1]). Întrucât Dumnezeu este gelos care pretinde o închinare şi slujire exclusivă, Lui îi displace dacă noi venerăm imagini, icoane, statui, prin care să încercăm să ne închinăm sau să Îl slujim. Deorece Dumnezeu nu este materie, ci El este spirit (Ioan 4:24). El nu poate fi reprezentat decât în mod greşit, chiar blasfemiator de vreo imagine (Faptele Apostolilor 17:29).

Pentru “teologi” menţionăm că în Septuaginta în Exod 20:5, apare atât: proskyneo, cât şi latreia, deci nici închinarea, adorarea, cinstirea, nici slujirea sau cultul chipurilor cioplite (statuilor), sau a înfăţişărilor (icoanelor), nu este permisă; ci, interzisă!!!

& Deuteronom 4:12,Deuteronom 1:15,Deuteronom 1:16,Deuteronom 1:23,Deuteronom 1:24, Biblia Romano-catolică:  „Domnul v-a vorbit din mijlocul focului iar voi ați auzit sunetul cuvintelor lui, dar n-ați văzut nicio înfățișare: ați auzit doar un glas... Păziți-vă cu grijă sufletele voastre căci nu ați văzut nicio înfățișare în ziua în care v-a vorbit Domnul Dumnezeul vostru pe Horeb, din mijlocul focului ca să nu greșiți și să vă faceți vreun chip cioplit, o înfățișare a vreunui idol, sau chipul vreunui om sau al vreunei femei,... Păziți-vă să nu uitați alianța pe care Domnul Dumnezeul vostru a încheiat-o cu voi și să nu vă faceți vreun chip cioplit sau vreo înfățișare, după cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos”. Conform acestuit text motivul pentru care poporul lui Dumnezeu nu poate face o reproducere a lui Dumnezeu, este că ei nu L-au văzut, ci doar L-au auzit! În acestă lege divină, a face un chip cioplit (statuie) sau înfăţişare (icoană), “o reproducere a lui Dumnezeu în forma unui bărbat sau femeie”, însemnă a face citez: “idol”!!! Astfel conform propriei declaraţii a lui Dumnezeu: idol este un chip cioplit (statuie) sau înfăţişare (icoană), făcută cu scopul reproducerii fiinţei divine!!! Prin urmare, idol nu însemnă doar reproducerea zeităţile păgâne!!!

Când unii israeliţi au vrut să i se închine lui Dumnezeu folosindu-se de statuia unui viţel, Dumnezeu a spus lui Moise despre această închinare neporuncită de El (aşa cum este închinarea catolică prin statui) astfel: „Coboară, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a pervertit. S-au abătut repede de la calea pe care le-o poruncisem” (Exod 32:7-9, Biblia Romano-catolică).

Referitor la legile date de Dumnezeu naţiunii Israel, lucrarea New Catholic Encyclopedia precizează: „Din diferite relatări biblice reiese clar că în închinarea adevărată la Dumnezeu nu erau folosite imagini“. Ei recunosc acest lucru, dar nu se conformează acestui adevăr recunoscut de ei!!!

În Scripturile Creştine (Noul Testament), la fel găsim următoarele porunci:

& Matei 4:10, Biblia Romano-catolică: „Atunci Isus i-a spus: „Pleacă, Satană! Căci este scris: Pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora și numai lui îi vei aduce cult”. Pentru “teologi” menţionăm că aici apare atât: proskyneo, cât şi latreia, deci nici închinarea, cinsitirea sau adorarea (proskyneo), nici slujirea sau cultul (latreia), chipurilor cioplite (statuilor), sau a înfăţişărilor (icoanelor), nu este permisă; ci, interzisă! Atât adorarea cât şi cultul (serviciul sacru) se dau doar lui Dumnezeu Tatăl!

& Ioan 4:23, 24, Biblia Romano-catolică: Însă vine ceasul – și acum este – când adevărații adoratori îl vor adora pe Tatăl în duh și adevăr, căci și Tatăl astfel de adoratori își caută. Dumnezeu este duh și cei care îl adoră, în duh și adevăr trebuie să-l adore”. Domnul Isus vorbeşte de „adevărații adoratori”, prin urmare există şi falşi adoratori!!! Cei adevăraţi se închină TATĂLUI! Cum? Domnul Isus explică: „în duh și adevăr”. Toţi care nu se închină în duhul lor, şi în adevăr; ci, în clădiri de cult prin intermediul idoli, sunt închinători falşi!!! (vezi şi Faptele Apostolilor 17:24).  

& Copii, păziți-vă de idoli! (1 Ioan 5:21, Biblia Romano-catolică). Având în vedere că confom definţiei date de Dumnezeu la idolatrie, şi anume închinarea la Dumnezeu prin chipurilor cioplite (statuilor), sau a înfăţişărilor (icoanelor), este idolatrie, noi trebuie să ne păzim de acest mod de închinare!

Astfel, menţionând aici câteva din poruncile date de Dumnezeu s-a arătat în mod clar că Dumnezeu, nu permite să ne închinăm prin icoane şi statui.

Ba mai mult, El dezaprobă acest lucru şi îl pedepseşte atât pe cei ce o practică; ci, dar pănă la a treia sau a patra generaţie, pentru că spiritul demonic al idolatriei să dispară din acele familii !!!

 

 


[1] Biblia romano-catolică: http://www.bibliacatolica.ro/Biblia.php