Dragă cititor, crezi tu Biblia? Crezi tu mesajul ei? Crezi tu că ea este Cuvântul lui Dumnezeu?

 

Biblia declară despre ea, că este insuflată sau inspirată de Dumnezeu (2 Timotei 3:16,2 Timotei 1:17), tot ea mai afirmă, că scriitori umani ai cărţilor Bibliei, au fost conduşi în scrierea Bibliei nu de mintea sau înţelepciunea lor, ci de Duhul Sfânt (2 Petru 1:21). Inspiraţia Scripturii putem să o comparăm cu un sufler, care într-o piesă de teatru suflă, le şopteşte actorilor ce trebuie să le spună. Sau ca un patron căruia îi dictează secretarei ce să scrie. Tot aşa, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu prin intermediul Duhului Sfânt care a vorbit oamenilor sfinţi (2 Samuel 23:2).

 

Chiar dacă omenirea are multe cărţi numite sfinte, totuşi ele nu afirmă despre sine că sunt inspirate de Dumnezeu, sau că conţin însuşi rostirea, cuvântul lui Dumnezul. Nici o carte sfântă nu conţine legile scrise de Dumnezeu cu degetul Său, aşa cum Moise a primit cele 10 porunci (Exod 31:18; Deuteronom 5:1-22).

 

Biblia conţine afirmaţii de genul: „Aşa vorbeşte Dumnezeu” (2 Cronici 24:20); „Aşa vorbeşte Domnul” (1 Samuel 10:18), ea conţine cuvintele rostite de Însuşi Dumnezeu pentru omenire, cuvintele rostite de Fiul lui Dumnezeu şi de mesagerii îngereşti sau umani, trimişi de Dumnezeu (Evrei 1:1,Evrei 1:2; 2:2).

 

Mulţi oameni de seamă, au tras reale folose din citirea şi trăirea după Biblie, ce au spus ei despre această carte?

 

Ø J.W.Goethe: Dacă ar fi să fiu dus la închisoare şi mi s-ar îngădui să iau cu mine numai o singură carte, aş alege Biblia.

 

Ø Martin Luther: Biblia nu este învechită, nici modernă, este eternă.

 

Ø Martin Luther: Biblia este o carte care răspunde la întrebările unui copil şi ia în râs înţelepciunea unui înţelept.

 

Ø Benjamin Franklin: O Biblie în fiecare casă, este suportul virtuţii, moralităţii şi al libertăţii civile.

 

Ø George Washington: Este imposibil să conduci lumea cu dreptate fără Dumnezeu şi fară Biblie.  

 

Ø Charles Dickens: Noul Testament este cea mai bună carte care a fost şi va fi vreodată cunoscută în această lume.

 

Ø Ronald Reagan: Între copertile unei singure cărţi, Biblia, se află raspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm azi.

 

Ø Napoleon Bonaparte: Biblia nu e doar o carte, ea e putere vie.

 

Ø Este o mare diferenţă între cărţi făcute de oameni şi Cartea care face oameni Autor necunoscut.

 

Ø Andrew Jackson: Cartea aceasta, domnule, este piatra pe care stă Republica noastră.

 

Ø Lord Tennyson: Este imposibil sã înrobeşti mental sau social un popor care citeşte Biblia. Principiile Bibliei sunt fundamentul libertăţii umane.

 

Ø Sir Wiliam Herschel: Toate descoperirile omeneşti par să fi fost fãcute cu scopul de a confirma din ce în ce mai puternic, adevărurile conţinute în Sfintele Scripturi.

 

Ø Sir Isaak Newton: În Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toatã istoria profană.

 

Ø Walter Scott, pe patul de moarte, a spus fiului sãu mai mare: Dă-mi cartea!” Fiul a întrebat la ce carte se referă tatăl. Scott a răspuns: „Este numai o carte care se poate numi CARTEA: Biblia!”

 

Ø Charles SpurgeonCând o citeam pentru a suta oară am gãsit Biblia nemărginit mai frumoasă decât prima oară.

 

Ø Timothy Dwight: In aceasta lume-inchisoare, Biblia este o fereastra prin care putem să privim în eternitate.

 

Ø Profesorul Bettex: Biblia este o carte care raspunde la intrebarile unui copil şi ia în râs înţelepciunea celui înţelept.

 

Ø Robert E. Lee: În toate dilemele si necazurile mele, Biblia nu a eşuat niciodată să-mi dea lumină şi putere.

 

Ø Immanuel Kant: Existenţa Bibliei, ca o carte pentru oameni, este cel mai mare beneficiu pe care l-a exprimat vreodată rasa umanã. Orice atentat de a o deprecia este o crimă împotriva umanităţii.

 

Domnul Isus Cristos a spus: Cerul si pamantul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” (Marcu 13:31).

 

Toţi cei care îşi pun încrederea în ea, şi trăiesc potrivit ei, vor avea viaţă veşnică, căci:„lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac” (1 Ioan 2:17).

Astfel iubite cititor încrede-te în Biblie, ea îţi va aduce viaţa veşnică şi fericirea, căci:„Cine cugetă la Cuvântul Domnului, găseşte fericirea şi cine se încrede în Domnul este fericit” (Proverbe 16:20).