1) De ce este Biblia o carte unică?
Biblia este o carte unică, deoarece a fost tradusă în mai multe limbi decât orice altă carte, având acces la ea peste 90% din populaţia globului, fiind tipărită în miliarde de exemplare, mai mult decât oricare carte a omenirii.
Ea a fost scrisă pe parcursul a 16 secole, de către peste 40 de scriitori diferiţi, proveniţi din diferitele medii sociale şi totuşi ea este în armonie pe tot parcursul ei.
Sfânta Scriptură a supravieţuit perioadelor când mulţi conducători au vrut să o distrugă, ea a rezistat peste secole la diferite opoziţii şi critici înverşunate, influenţând mai mult ca orice carte: istoria, filozofia, convingerile religioase, cultura şi viaţa oamenilor.
 
2) Este ea exactă din punct de vedere ştiinţific?
Biblia nu este o carte de ştiinţă, ea este o carte spirituală ce este pentru sufletul omului, dar ea dezvăluie lucruri pe care ştiinţa le-a descoperit doar în zilele noastre sau destul de recent, dovedind astfel originea ei divină, pentru că ea conţine o cunoştinţă şi înţelepciune superioară timpului când a fost scrisă.
De exemplu, exista un timp când oamenii credeau că pământul este plat, Biblia nu a fost influenţată de astfel de concepţii, susţinând contrariul şi anume că are forma sferică (rotundă), după cum spune profetul Isaia acum mai bine de 2700 de ani (Isaia 40:22; vezi şi Proverbe 8:31).
Apoi, Biblia a arătat acum aproximativ 3500 de ani, că pământul este suspendat pe neant (nimic), adică fără un suport vizibil (Iov 26:7). De unde au ştiut aceşti scriitori aceste lucruri pe care ştiinţa le-a demonstrat la mii de ani după scrierea lor? (compară cu 2 Samuel 23:2).
 
3) Este ea veridică şi autentică?
Această carte este exactă şi din punct de vedere istoric şi geografic. Cu toate că pe parcursul timpului mai multe oraşe şi persoane au fost puse la îndoială ca existenţă, descoperirile arheologice au confirmat relatările biblice reducând la tăcere pe critici.
Pe lângă toate acestea, stilul de reportaj din ea, ne întăreşte încrederea în această carte veche. De pildă, în contrast cu miturile şi legendele, evenimentele din Biblie sunt puse în legătură cu anumiţi oameni şi date (Luca 3:1-2). Mai mult decât atât, în timp ce istoricii antici au exagerat victoriile şi realizările conducătorilor lor, ne-dezvăluind înfrângerile şi greşelile, scriitorii biblici au fost sinceri chiar şi atunci când a fost vorba despre propriile lor greşeli (Numeri 20:7-13; Galateni 1:13).
 
4) Care este o categorie de dovezi care atestă caracterul inspirat divin al Bibliei?
Profeţiile împlinite atestă din plin că această carte a fost inspirată de Dumnezeu, deoarece oamenii nu au capacitatea de a cunoaşte viitorul cu exactitate (2 Petru 1:20,2 Petru 1:21). Biblia conţine sute de profeţii care s-au împlinit cu exactitate.
Să prezentăm câteva exemple: Biblia a prezis cu 200 de ani mai înainte, căderea puternicului imperiu Babilonean şi chiar a declarat numele cuceritorului înainte ca acesta să se nască, şi anume „Cirus” care avea să elibereze poporul Israel din captivitatea babiloniană. Iar acest lucru a fost spus înainte ca ei să meargă în exilul babilonian, iar istoria a confirmat aceste preziceri (Isaia 14:3,Isaia 1:4; 44:26-45:2).
Tot legat de Babilon, există profeţii din secolul 8 î.C.[1] care preziceau distrugerea lui completă (Isaia 13:19-22; 14:22,23), în secolul I d.H., oraşul mai avea câţiva locuitori (1 Petru 5:13). În anul 363 d.C. împăratul lulian a distrus ceea ce a mai rămas din oraş, împlinind profeţia din Isaia după 1200 de ani.
O altă mostră de profeţii împlinite, sunt cele referitoare la viaţa lui Cristos (Mesia), există peste 300 de referiri profetice despre El în V.T.[2], unele cu aproape 1500 de ani înainte ca Isus să se nască, iar unele din acestea nu depindeau de El ca să se împlinească.
 
 
Redau mai jos câteva din aceste profeţii:
 

 

Evenimentul                                                  

Profeţia  

Împlinirea

Născut din fecioară

Isaia 7:14                

Luca 1:26,Luca 1:27

Uciderea copiilor

Ieremia 31:15

Matei 2:16-18

Fuga în Egipt

Osea 11:1

Matei 2:14,Matei 1:15

Vândut pe treizeci de arginţi

Zaharia 11:12

Matei 26:14,Matei 1:15

Scuipat şi bătut

Isaia 50:6

Matei 26:67

Urât fără temei

Psalmi 35:19

Ioan 15:24,Ioan 1:25

Răstignit împreuna cu răufăcători

Isaia 53:12

Marcu 15:27,Marcu 1:28

Străpunse mâinile şi picioarele

Zaharia 12:10; Psalmi 22:1,Psalmi 1:7,Psalmi 1:8,Psalmi 1:16,Psalmi 1:18

Ioan 20:27

Dispreţuit / hulit şi batjocorit

Psalmi 22:7,Psalmi 1:8

Luca 23:35

Îi este dat vin / oţet să bea

Psalmi 69:21

Matei 27:34,Matei 1:48

Soldaţii au tras la sorti pentru cămaşa Lui

Psalmi 22:17,Psalmi 1:18

Matei 27:35,Matei 1:36

Nu va avea nici un os zdrobit

Psalmi 34:20

Ioan 19:32,Ioan 1:33,Ioan 1:36

Străpuns în coasta

Zaharia 12:10

Ioan 19:34

 
Acestea sunt doar câteva exemple de profeţii care atestă caracterul inspirat al Sfintelor Scripturi.
 
5) Cine a inspirat pe scriitorii Bibliei să scrie, şi cu ce putem compara inspiraţia Bibliei?
Biblia declară despre ea că este insuflată sau inspirată de Dumnezeu (2 Timotei 3:16,2 Timotei 1:17), tot ea mai afirmă, că scriitori umani ai cărţilor Bibliei, au fost conduşi în scrierea Bibliei nu de mintea sau înţelepciunea lor, ci de Duhul Sfânt (2 Petru 1:21).
Inspiraţia Scripturii putem să o comparăm cu un sufler, care într-o piesă de teatru suflă, le şopteşte actorilor ce trebuie să le spună. Sau ca un patron căruia îi dictează secretarei ce să scrie.
Tot aşa, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu prin intermediul Duhului Sfânt care a vorbit oamenilor sfinţi (2 Samuel 23:2).
Chiar dacă omenirea are multe cărţi numite sfinte, totuşi ele nu afirmă despre sine că sunt inspirate de Dumnezeu, sau că conţin însuşi rostirea, cuvântul lui Dumnezul. Nici o carte sfântă nu conţine legile scrise de Dumnezeu cu degetul Său, aşa cum Moise a primit cele 10 porunci (Exod 31:18; Deuteronom 5:1-22). Biblia conţine afirmaţii de genul:„Aşa vorbeşte Dumnezeu” (2 Cronici 24:20); „Aşa vorbeşte Domnul” (1 Samuel 10:18), ea conţine cuvintele rostite de Însuşi Dumnezeu pentru omenire, cuvintele rostite de Fiul lui Dumnezeu şi de mesagerii îngereşti sau umani, trimişi de Dumnezeu (Evrei 1:1,Evrei 1:2; 2:2).
 
6) Este Biblia o carte practică pentru noi?
Unii spun că această carte este veche şi că nu ar fi practică pentru noi, dar oare aşa să fie? Ei bine: ce spuneţi despre o carte care ar pune capăt războaielor, nu ar fi practică? Biblia i-a ajutat pe mulţi oameni să fie pacifişti, astfel dacă toţi oamenii ar fi creştini autentici nu ar mai exista războaie.
Această carte a ajutat multe familii să nu se destrame, ajutându-i cu sfaturi practice să devină unite şi armonioase.
Faptul că această carte este practică, o dovedeşte din plin, milioane de vieţi schimbate, din oameni care înainte au fost: hoţi, ucigaşi, desfrânaţi, zgârciţi, lacomi, desfrânaţi, homosexuali, adulteri, nedrepţi, şi-au schimbat personalitatea devenind persoane sfinte şi drepte (1 Corinteni 6:9-11).
 
7) Ce conţine această carte?
Biblia conţine 66 de cărţi, primele 39 scrise în principal în ebraică, numite şi Vechiul Testament, sunt cărţile de la Geneza (Facerea) la Maleahi, şi descriu creaţia precum şi istoria de la început a omenirii, precum şi relaţia lui Dumnezeu cu poporul Israel. Vechiul Testament este compus din trei tipuri de scrieri: legea (primele cinci cărţi ale Bibliei), Psalmii sau Scrierile şi Profeţii (Luca 24:44).
Ultimele 27 de cărţi, numite şi Noul Testament, conţin cărţile de la Matei la Apocalipsa, cu excepţia Evangheliei după Matei scrisă în limba ebraică, celelalte cărţi ale Noului Testament, au fost scrise în limba greacă.
Noul Testament conţine: Evangheliile, unde se descrie viaţa, lucrarea şi învăţătura Domnului Isus, Faptele Apostolilor, unde se descrie viaţa, lucrarea şi învăţătura apostolilor şi a primilor creştini, epistolele, care sunt scrisori, scrise sub inspiraţie divină, şi Apocalipsa, care este singura carte profetică a Noului Testament ce descrie evanimentele până în veşnicie.
 

[1]Sigla d.H. se referă: după Hristos; şi î.H. se referă înainte de Hristos.
[2]Sigla V.T. se referă prescurtat la Vechiul Testament, şi N.T. la Noul Testament.